NIEUWBOUWWONING ENERGIENEUTRAL

Nadat een goed doordacht ontwerp van de woning definitief is geworden kan er gestart worden met de uitwerking (engineering) van de benodigde installatie om te komen tot een energie neutrale woning (EPC 0,0). We leggen u dit uit aan de hand van een voorbeeld. 

Ontwerp installatie van bodemwisselaar tot en met afgiftesysteem;

    •    Aanleveren EPC berekening en Energietransmissie berekening 

    •    Opzet ontwerp complete installatie afgestemd op de betreffende woning

    •    Keuze bronsysteem

    •    Keuze type warmtepomp 

    •    Keuze eventueel benodigde boiler (bv bij toepassing meerdere badruimtes)

    •    Uitwerking regeltechniek

    •    Bepaling koeling wisselaar

    •    Bepaling regel techniek druk en temperatuur meters

    •    Installeren van alle techniek op locatie 

          o    Boring bron/aanbrengen wisselaar

          o    Transportleiding naar opstelplaats installatie

          o    Aanbrengen afgiftesysteem in dekvloeren

          o    Aanleggen verdeelblokken t.b.v. alle groepen afgiftesysteem

          o    Installatie warmtepomp en boilervat

          o    Aansluiting op net

    •    In bedrijfstelling

    •    Monitoring en onderhoud systeem

Voorbeeld groepenverdeling vloerverwarming (afgiftesysteem)

Voorbeeld verdeelblok groepen afgiftesysteem (vloerverwarming)

Opstelplaats geothermisch warmtepompsysteem

Om de gehele installatie in de nieuwbouw woning energieneutraal te maken hebben we aanvullend een duurzame energie opwekker nodig, de meest gekozen optie indeze zijn dan PV panelen.

PV panelen t.b.v. duurzame energie opwekking