VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING

Kiezen voor een aardwarmtepomp in een nieuwbouwwoning is kiezen voor comfort! In de duurzame nieuwbouw woning komt standaard vloerverwarming, waarmee in de zomerdag ook gekoeld kan worden. En dat bij lagere variabele energiekosten.

Verwarmingsinstallatie

Elke woning wordt uitgerust met een eigen gesloten verticale bodemwisselaar en warmtepomp in plaats van een cv-ketel. Een warmtepomp is een energiebesparend alternatief voor de gasgestookte cv-ketel. Hiermee wordt warmte voor het verwarmen en koelen van de verblijfsruimten geleverd. De warmte/koude wordt in de gehele woning afgegeven middels de in de vloer aanwezige vloerverwarming leidingen. De warmtepomp zorgt tevens voor de levering van warmtapwater. De warmtepomp wordt in de bijkeuken of de aangebouwde garage/berging geïnstalleerd. De installatie voldoet conform de Woningborg eisen met betrekking tot het leveren van warmte en warmtapwater.

 

Werking van het warmtepompsysteem

De warmtepomp gebruikt de bodem als gratis energiebron en werkt voor een klein deel op electra. Hierdoor verbruikt u minder energie, dus betaalt u ook minder energiekosten in vergelijking tot een cv-ketel. In de winter wordt aardwarmte (het water in de gesloten bronleidingen neemt de temperatuur over van het grondwater diep in de bodem) opgepompt en opgewaardeerd (middels het omgekeerde koelkastprincipe: het proces van compressie en verdampen) tot een temperatuurniveau dat geschikt is om de woning te verwarmen. In de zomer wordt relatieve koude uit de bodem benut om de verblijfsruimten te koelen. De warmte-/koude wordt via het vloerverwarmingssysteem afgegeven aan de ruimten in de woning. De vloerverwarming wordt ook wel afgiftesysteem genoemd.

 

In de tuin worden één of twee bronnen geboord om dit systeem mogelijk te maken. Vervolgens gaan ondergrondse leidingen naar de warmtepomp in de woning. Ten tijde van de oplevering ontvangt u een revisietekening met daarop aangegeven het verloop van de leidingen en de positie van de bronnen. Onderstaande temperaturen kunnen bereikt en gehandhaafd worden bij een gelijktijdige verwarming van alle verblijfsruimten conform de eisen van Woningborg, bij gesloten ramen en deuren en een in werking zijnde mechanische ventilatie:

 

    -    verblijfsruimten    20°C

    -    douche-/badruimte    22°C

    -    verkeersruimten    15°C

    -    buitenberging    onverwarmd (niet aangesloten op warmtepompinstallatie)

 

Uw woning wordt continu op temperatuur gehouden door een weersafhankelijke regeling van de warmtepomp. De temperatuur in uw woning is te verhogen of te verlagen door de regelaar in de woonkamer. De overige verblijfsruimten worden voorzien van een temperatuur naregeling, waarmee de temperatuur per verblijfsruimte met ongeveer plus of min 2°C nageregeld kan worden. Het gelijktijdig verwarmen en koelen binnen de woning is niet mogelijk. De badkamer wordt uitgerust met een elektrische badkamerkachel om snel een behaaglijke temperatuur te kunnen realiseren en handdoeken te drogen.

 

Het afgiftesysteem bestaat uit vloerverwarming die wordt uitgevoerd met slangen in de afwerkvloer. Voor een gering aantal vloerafwerkingen gelden beperkingen. Vloerbedekking met een foam of isolerende laag kunnen de warmteoverdracht belemmeren. Laat u vooraf inlichten door de leverancier van uw vloerafwerking over de mogelijkheden met vloerverwarming. De warmteweerstand van de vloerafwerking mag maximaal 0,13 m3K/W bedragen, een gespecialiseerd vloer afwerkingbedrijf kan u hierover nader informeren. Uitgangspunten hiervoor zijn vloeistoftemperaturen door het afgiftesysteem van ongeveer 35°C voor verwarming en 18°C tot 19°C voor koeling. Tevens zijn er enkele uitgangspunten waarmee u rekening dient te houden. Spijkeren of boren in de vloeren is bijvoorbeeld niet toegestaan. Nadat de vloerafwerking in de gehele woning is aangebracht zal de installateur de warmtepompinstallatie opnieuw inregelen.
 

Levering warm tapwater

De warm tapwatervoorziening van de woning wordt ook opgewekt door de individuele warmtepomp. Een boilervat van 200 liter is geïnstalleerd om te waarborgen dat er volgens de Woningborg eisen voldoende capaciteit aan warmwater is met de voorgeschreven temperatuur (>55°C aan het tappunt).


Geen gasaansluiting meer nodig

Aangezien een warmtepompinstallatie geen gas verbruikt, hoeft er ook geen gasleiding te worden aangelegd. Koken gebeurt dan elektrisch.
 

Eigendom en verbruik

Het duurzame energie opwekkingssysteem bestaat uit een drietal onderdelen:

    -    Een eigen individuele bron; een gesloten bodemwisselaar;

    -    Een individuele warmtepompinstallatie;

    -    Een afgiftesysteem; bestaande uit vloerverwarming en toebehoren.

 

Als opdrachtgever van een duurzame nieuwbouw woning, bent u zelf eigenaar van de individuele gesloten bodemwisselaar, de individuele warmtepompinstallatie en het afgiftesysteem (de vloerverwarming). U betaalt dus geen bijdrage aan een exploitant, Het is een 100% individueel systeem en geen collectief systeem. Voor de levering van warmte-/koude en warm tapwater wordt door het warmtepompsysteem een klein deel elektriciteit verbruikt. Als bewoner betaalt u hiervoor de energiekosten aan een zelf te kiezen nutsbedrijf.

Onderhoud

Het beheer en onderhoud van de installaties en het in stand houden van de bijbehorende leidingen en kabels zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Het uitbesteden van deze activiteiten aan een professioneel installatiebedrijf is aan te bevelen. Deze kan de prestaties van de installatie op afstand via internet volgen, waardoor het systeem geoptimaliseerd kan worden en eventuele storingen snel verholpen kunnen worden. Een dergelijke keuze kan u derhalve veel gemak bieden. Ten behoeve van het onderhoud is het gewenst de warmtepomp via uw IP-adres aan te sluiten op de centrale server van de fabrikant. De kosten voor onderhoud en service dienen door de bewoner afgestemd te worden met een installatie-/onderhoudsbedrijf. 

 

Garanties

    •    2 jaar garantie op de gehele installatie conform Woningborg;

    •    10 jaar garantie op het materiaal van de bron, door de fabrikant/leverancier;

    •    25 jaar garantie op de werking en minimum temperatuur van de bron, door de fabrikant/leverancier.

 

Veel gestelde vragen

    1.    Wat is de levensduur van de warmtepomp? Er wordt gerekend met 15 jaar maar de verwachting is dat de warmtepomp bij goed onderhoud en normaal gebruik circa 20 jaar meegaat;

    2.    Krijg ik geen warme of koude voeten? Neen, de watertemperatuur die door de leidingen stroomt is ca. 30 tot 35°C, de temperatuur van de vloer wordt circa 25 tot 28°C hetgeen een zeer behaaglijk gevoel geeft. In de koelstand wordt er water van minimaal 18 graden door de leidingen gepompt. De vloer wordt hierdoor ca. 20 tot 22 graden en zal bij hogere buitentemperaturen de woning enkele graden koelen.

    3.    Hoeveel tapwater levert het systeem?; De combiwarmtepomp heeft een geïntegreerd boilervat van circa 200 liter voor warm tapwater met een temperatuur van ongeveer 60°C.

    4.    Hoelang kan ik douchen met een vol voorraadvat/boiler? Wanneer er wordt gedoucht met een temperatuur van 40°C heeft men 300 liter tot de beschikking. Het toepassen van een waterbesparende douchekop zonder verlies van douchecomfort resulteert in een verbruik van 5,5 liter per minuut (bron: Uneto-Vni). Met deze gegevens komt men op een onafgebroken doucheperiode van een klein uur. Hierbij moet tevens opgemerkt worden dat tijdens het ‘leegtrekken’ van het boilervat de warmtepomp inschakelt om het boilervat te vullen. Het boilervat zal nooit geheel leeg raken. 

    5.    Hoelang duurt het voordat het voorraadvat/boiler weer opgewarmd is? Er is voldoende warm water om gedurende een lange periode te douchen. De temperatuur in het boilervat zal niet lager komen dan 38°C. Vanaf dit punt duurt het 1 – 1½  uur voordat de temperatuur weer op ongeveer 60°C is.

    6.    Moet ik elektrisch bijverwarmen? Neen, het systeem is conform regelgeving ontworpen voor een buitentemperatuur van min 10°C. Het aanwezige elektrisch verwarmingselement is niet direct aangesloten. In geval van storing kan deze, in overleg met u, ingeschakeld worden. U wordt op deze manier nooit verrast met een hoge elektriciteitsrekening achteraf;

    7.    Ben ik verplicht een onderhoudscontract af te sluiten?: Neen, maar wij raden het u wel sterk aan i.v.m. monitoren en verhelpen van storingen op afstand. Tevens is de betrokken installateur bekend met de warmtepomp installatie en zijn de monteurs hiervoor speciaal opgeleid. 

    8.    Hoelang duurt het voor de woning afkoelt bij uitval van het systeem en hoelang duurt het voor de woning weer opgewarmd is? Afhankelijk van de buitentemperatuur duurt het gemiddeld een hele dag voordat de woning voelbaar afkoelt. Uit testen is gebleken dat de temperatuur van de vloer in 4 uur tijd circa 1 graad afkoelt. Met een gemiddelde vloertemperatuur van 25 tot 28°C duurt het een aanzienlijke tijd voordat de vloer geen warmte meer afgeeft aan de woning. Vergeleken met een HR-ketel en radiatoren is dit een zeer gewenste situatie. Wanneer de woning daadwerkelijk is afgekoeld kan, na inschakeling van de warmtepomp, het enkele uren duren voordat de woning op temperatuur is.

    9.    Heeft de vloerverwarming voldoende capaciteit als hoofdverwarming? Ja, de huidige nieuwbouw woningen zijn veel zwaarder geïsoleerd dan in het verleden. Van nachtverlaging is nauwelijks nog sprake;

    10.    Wat zijn de jaarlijkse energiekosten? Vanaf het moment van oplevering bedragen de energiekosten circa 50% van de energiekosten van een traditionele installatie met een gasgestookte HR-ketel en radiatoren. Hierdoor bedragen uw maandlasten, inclusief de meer-investering, afschrijving en het onderhoud voor de warmtepompinstallatie vanaf het eerste moment niet meer dan voor de omschreven traditionele installatie. Het voordeel t.o.v. een traditionele HR-ketel wordt alleen maar groter en is grotendeels te verklaren doordat er geen gas meer wordt verbruikt, maar elektriciteit. De geschiedenis laat zien dat de gasprijs sneller stijgt dan de prijs voor elektriciteit, waardoor het aannemelijk is dat de kosten voor een warmtepompvariant minder hard zal stijgen.